راد صنعت

  • نام: راد صنعت
  • نام تجاری
  • مدیر عامل: امیر گلشن
  • زمینه فعالیت: تجهیزات تعمییرگاهی
  • نوع فعالیت: تجهیزات تعمییرگاهی
  • تلفن های تماس: 66946118 - 66946118
  • شماره فکس: 66946118
  • تعداد محصول ثبت شده: 0