پایاب صنعت

  • نام: پایاب صنعت
  • نام تجاری
  • مدیر عامل: حسین خیرآبادی
  • زمینه فعالیت: خدمات پس از فروش و کالیبراسیون
  • نوع فعالیت: تجهیزات تعمیرگاهی
  • تلفن های تماس: 02166564537
  • تعداد محصول ثبت شده: 0

09381004720