جک دوستون هیدرولیک

جک دوستون هیدرولیک

جک دوستون هیدرولیک ساخت شرکت HITEC چین  ظرفیت 4 تن  ارتفاع کار...

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.


محصولات این شرکت