اسکرابر (کف شور) مدلCB461

اسکرابر (کف شور) مدلCB461

کف شور شارژی CB461

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.


محصولات این شرکت