لاستیک درآر تا رینگ 24 (دوجک) تکفاز مخصوص سواری

لاستیک درآر تا رینگ 24 (دوجک) تکفاز مخصوص سواری

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.