جک دو ستون 4.5 تن J&F مدلL-2-45E

جک دو ستون 4.5 تن J&F مدلL-2-45E

جک دو ستون 4.5 تن J&F مدلL-2-45E

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.