جک قیچی مدل S3500

جک قیچی مدل S3500

مدل S3500

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.