جک دو ستون 3 تن الکترومکانیک MONDELFO ایتالیا مدل P230BC

جک دو ستون 3 تن الکترومکانیک MONDELFO ایتالیا مدل P230BC

جک دو ستون الکترومکانیکی(ماردونی) 3 تن

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.