جک دوستون هیدرولیک 3.6 تن سه فاز  TW 236 PEB

جک دوستون هیدرولیک 3.6 تن سه فاز TW 236 PEB

جک دوستون هیدرولیک 3.6 تن سه فاز  اتصال از بالا...

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.