جک قیچی توکار TW S3_18U

جک قیچی توکار TW S3_18U

جک قیچی توکار 3 تن سه فاز  مارک: TWIN BUSCH آلمان

کد امنیتی فقط جهت شناسایی ماشین از انسان میباشد.