تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تعداد بخش ها: 48

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 6

تعداد شرکت های این بخش : 2

محصولات

جک قیچی مخصوص معاینه فنی

جک قیچی مخصوص معاینه فنی

 • قیمت: ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
دستگاه تخلیه و شارژ روغن گیربکس اتوماتیک

دستگاه تخلیه و شارژ روغن گیربکس اتوماتیک

 • قیمت: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن تامین کننده: 02154784301
جک قیچی 3 تن توکار LAUNCH

جک قیچی 3 تن توکار LAUNCH

 • قیمت: ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
لاستیک درآر سواری

لاستیک درآر سواری

 • قیمت: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک سوسماری 3.5 تن جک ایران (اصفهان)

جک سوسماری 3.5 تن جک ایران (اصفهان)

 • قیمت: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک سوسماری 2 تن NIKE سوئد

جک سوسماری 2 تن NIKE سوئد

 • قیمت: ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
شاسی کش مدل FA2

شاسی کش مدل FA2

 • قیمت: ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
نشت یاب گاز CNG

نشت یاب گاز CNG

 • قیمت: ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
ساکشن روغن موتور ECODORA ایتالیا

ساکشن روغن موتور ECODORA ایتالیا

 • قیمت: ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
قطعه شور MAGIDO ساخت ایتالیا

قطعه شور MAGIDO ساخت ایتالیا

 • قیمت: ۷۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
قطعه شور ایرانی

قطعه شور ایرانی

 • قیمت: ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
خشک کن موضعی رنگ دو پنل

خشک کن موضعی رنگ دو پنل

 • قیمت: ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک موتور درآر WEBER

جک موتور درآر WEBER

 • قیمت: ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک گیربکس درآر سوسماری 1 تن TONGLIFT

جک گیربکس درآر سوسماری 1 تن TONGLIFT

 • قیمت: ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
ساکشن روغن بادی GULERSAN

ساکشن روغن بادی GULERSAN

 • قیمت: ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
ساکشن روغن بادی GULERSAN

ساکشن روغن بادی GULERSAN

 • قیمت: ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
ساکشن روغن موتور کامیونی و اتوبوسی

ساکشن روغن موتور کامیونی و اتوبوسی

 • قیمت: ۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
گیریس پمپ بادی

گیریس پمپ بادی

 • قیمت: ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
انژکتور شور AUTO-TECH ATT-MINI

انژکتور شور AUTO-TECH ATT-MINI

 • قیمت: ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
قطعه شور بادی ALFA

قطعه شور بادی ALFA

 • قیمت: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
اگزوزفن ثابت دیواری زوجی

اگزوزفن ثابت دیواری زوجی

 • قیمت: ۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
اگزوز فن پرتابل AERSERVICE

اگزوز فن پرتابل AERSERVICE

 • قیمت: ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
پراپ مخصوص ساکشن روغن

پراپ مخصوص ساکشن روغن

 • قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611