تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تعداد بخش ها: 46

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 140

تعداد شرکت های این بخش : 8

محصولات

لاستیک درآر کارن مدل K24

لاستیک درآر کارن مدل K24

 • قیمت: 22800000 ۲۱,۴۳۲,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک قیچی GUANGLI مدل GL3500

جک قیچی GUANGLI مدل GL3500

 • قیمت: 145000000 ۱۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک قیچی کوییک سرویس مدل MR-35

جک قیچی کوییک سرویس مدل MR-35

 • قیمت: 64800000 ۶۲,۸۵۶,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک قیچی کوییک سرویس مدل MR-30

جک قیچی کوییک سرویس مدل MR-30

 • قیمت: ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک قیچی کوییک سرویس پرتابل مدلEETS6600

جک قیچی کوییک سرویس پرتابل مدلEETS6600

 • قیمت: ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک قیچی تو کار GUANGLI مدل GL-3000

جک قیچی تو کار GUANGLI مدل GL-3000

 • قیمت: 82800000 ۸۱,۱۴۴,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک قیچی 3.5 تن توکار EAE

جک قیچی 3.5 تن توکار EAE

 • قیمت: ۸۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک قیچی روکار GUANGLI مدل GL-1004

جک قیچی روکار GUANGLI مدل GL-1004

 • قیمت: 85800000 ۸۴,۵۱۳,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک قیچی مخصوص معاینه فنی

جک قیچی مخصوص معاینه فنی

 • قیمت: ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک قیچی مخصوص میزان فرمان GUANGLI مدل GL3500ZM

جک قیچی مخصوص میزان فرمان GUANGLI مدل GL3500ZM

 • قیمت: 158000000 ۱۵۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک قیچی 3 تن روکار EAE

جک قیچی 3 تن روکار EAE

 • قیمت: 93800000 ۸۹,۱۱۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک دوستون ماردونی ظرفیت 3.2 تنSPACE سه فاز مدل SDC-2306

جک دوستون ماردونی ظرفیت 3.2 تنSPACE سه فاز مدل SDC-2306

 • قیمت: 104800000 ۹۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک دوستون ماردونی ظرفیت 3.2 تن BUTLER سه فاز مدل H32

جک دوستون ماردونی ظرفیت 3.2 تن BUTLER سه فاز مدل...

 • قیمت: 98000000 ۹۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک دوستون هیدرولیک ظرفیت 4.2 تن EAE تکفاز - 3 فاز - اتصال از پائین

جک دوستون هیدرولیک ظرفیت 4.2 تن EAE تکفاز - 3...

 • قیمت: 66800000 ۶۲,۷۹۲,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک دوستون هیدرولیک ظرفیت 3.5 تن تکفاز - 3 فاز - اتصال از پائین

جک دوستون هیدرولیک ظرفیت 3.5 تن تکفاز - 3 فاز...

 • قیمت: 63800000 ۵۹,۳۳۴,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک دوستون اتصال از بالا SPACE ایتالیا

جک دوستون اتصال از بالا SPACE ایتالیا

 • قیمت: ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
ساکشن روغن گیربکس لانچ

ساکشن روغن گیربکس لانچ

 • قیمت: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
لاستیک درآر

لاستیک درآر

 • قیمت: ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166121300
لاستیک درآور چهار پدال تیوبلس دار FLYING

لاستیک درآور چهار پدال تیوبلس دار FLYING

 • قیمت: 37900000 ۳۴,۸۶۸,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02133995392