تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تعداد بخش ها: 48

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 6

تعداد شرکت های این بخش : 2

محصولات

لاستیک درار

لاستیک درار

  • قیمت: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • شماره ثبت :
  • تلفن تامین کننده: 021-66946118
شارژگاز کولر

شارژگاز کولر

  • شماره ثبت :
  • تلفن تامین کننده: 021-66946118
جک دوستون هیدرولیک

جک دوستون هیدرولیک

  • قیمت: ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
  • شماره ثبت :
  • تلفن تامین کننده: 021-66946118