تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تعداد بخش ها: 48

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 6

تعداد شرکت های این بخش : 2

محصولات

جک چهار ستون دست دوم

جک چهار ستون دست دوم

 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 021-66946118
لاستیک درار

لاستیک درار

 • قیمت: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 021-66946118
میزان فرمان ۸ سنسوره

میزان فرمان ۸ سنسوره

 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 021-66946118
شارژگاز کولر

شارژگاز کولر

 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 021-66946118
جک دوستون هیدرولیک

جک دوستون هیدرولیک

 • قیمت: ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 021-66946118