تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تعداد بخش ها: 48

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 1

تعداد شرکت های این بخش : 1

محصولات

بالانس چرخ دیجیتال FLYSPEED

بالانس چرخ دیجیتال FLYSPEED

 • قیمت: ۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک دو ستون ماردونی ظرفیت 3.2 تنSPACE سه فاز مدل SDC-2306

جک دو ستون ماردونی ظرفیت 3.2 تنSPACE سه فاز مدل...

 • قیمت: ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک دو ستون ماردونی ظرفیت 3.2 تن BUTLER سه فاز مدل H32

جک دو ستون ماردونی ظرفیت 3.2 تن BUTLER سه فاز...

 • قیمت: ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک دو ستون هیدرولیک ظرفیت 4.2 تن EAE تکفاز - 3 فاز - اتصال از پائین

جک دو ستون هیدرولیک ظرفیت 4.2 تن EAE تکفاز -...

 • قیمت: ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک دو ستون هیدرولیک ظرفیت 3.5 تن تکفاز - 3 فاز - اتصال از پائین

جک دو ستون هیدرولیک ظرفیت 3.5 تن تکفاز - 3...

 • قیمت: ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تنظیم نور چراغ Topautomotive مدل HBA35TFT

تنظیم نور چراغ Topautomotive مدل HBA35TFT

 • قیمت: ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تنظیم نور چراغ Tecnolux مدل HYDRA

تنظیم نور چراغ Tecnolux مدل HYDRA

 • قیمت: ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تنظیم نور چراغ MESS MATIC

تنظیم نور چراغ MESS MATIC

 • قیمت: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
دستگاه شارژ گاز کولر ZELL مدل 7000

دستگاه شارژ گاز کولر ZELL مدل 7000

 • قیمت: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
دستگاه شارژ گاز کولر ZELL مدل 2000

دستگاه شارژ گاز کولر ZELL مدل 2000

 • قیمت: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
لاستیک درآر اطلس x201

لاستیک درآر اطلس x201

 • قیمت: ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
شاسی کش مدل FA2

شاسی کش مدل FA2

 • قیمت: ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
نشت یاب گاز کولر

نشت یاب گاز کولر

 • قیمت: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
نشت یاب گاز CNG

نشت یاب گاز CNG

 • قیمت: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
آپارات سنگین

آپارات سنگین

 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
ساکشن روغن موتور ECODORA ایتالیا

ساکشن روغن موتور ECODORA ایتالیا

 • قیمت: ۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
قطعه شور MAGIDO ساخت ایتالیا

قطعه شور MAGIDO ساخت ایتالیا

 • قیمت: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
قطعه شور ایرانی

قطعه شور ایرانی

 • قیمت: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
خشک کن موضعی رنگ دو پنل

خشک کن موضعی رنگ دو پنل

 • قیمت: ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک قیچی کوییک سرویس

جک قیچی کوییک سرویس

 • قیمت: ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611