تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تعداد بخش ها: 48

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 1

تعداد شرکت های این بخش : 1

محصولات

خشک کن موضعی رنگ دو پنل

خشک کن موضعی رنگ دو پنل

 • قیمت: ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک قیچی کوییک سرویس

جک قیچی کوییک سرویس

 • قیمت: ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک قیچی کوییک سرویس

جک قیچی کوییک سرویس

 • قیمت: ۲۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک قیچی کوییک سرویس پرتابل

جک قیچی کوییک سرویس پرتابل

 • قیمت: ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک قیچی تو کار GUANGLI

جک قیچی تو کار GUANGLI

 • قیمت: ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک گیربکس درآر

جک گیربکس درآر

 • قیمت: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک موتور درآر WEBER

جک موتور درآر WEBER

 • قیمت: ۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
لاستیک درآر کامیونی SPACE

لاستیک درآر کامیونی SPACE

 • قیمت: ۱۳۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
لاستیک درآر کامیونی SIMPA

لاستیک درآر کامیونی SIMPA

 • قیمت: ۱۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
بالانس روکار MESSMATIC

بالانس روکار MESSMATIC

 • قیمت: ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک سوسماری 2 تن NIKE سوئد

جک سوسماری 2 تن NIKE سوئد

 • قیمت: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک گیربکس درآر سوسماری 1 تن TONGLIFT

جک گیربکس درآر سوسماری 1 تن TONGLIFT

 • قیمت: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک سوسماری هیدروپنوماتیک سنگین TONGLIFT

جک سوسماری هیدروپنوماتیک سنگین TONGLIFT

 • قیمت: ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
ساکشن روغن بادی GULERSAN

ساکشن روغن بادی GULERSAN

 • قیمت: ۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
ساکشن روغن بادی GULERSAN

ساکشن روغن بادی GULERSAN

 • قیمت: ۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
ساکشن روغن موتور کامیونی و اتوبوسی

ساکشن روغن موتور کامیونی و اتوبوسی

 • قیمت: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک قیچی 3 تن روکار EAE

جک قیچی 3 تن روکار EAE

 • قیمت: ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
گیریس پمپ بادی

گیریس پمپ بادی

 • قیمت: ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تست دود(کدری سنج) BRAINBEE

تست دود(کدری سنج) BRAINBEE

 • قیمت: ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
انژکتور شور AUTO-TECH ATT-MINI

انژکتور شور AUTO-TECH ATT-MINI

 • قیمت: ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
انژکتور شور AUTO-TECH CRV-66

انژکتور شور AUTO-TECH CRV-66

 • قیمت: ۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تست و شستشوی انژکتور روکار OSM

تست و شستشوی انژکتور روکار OSM

 • قیمت: ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
قطعه شور بادی ALFA

قطعه شور بادی ALFA

 • قیمت: ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
اگزوزفن ثابت دیواری زوجی

اگزوزفن ثابت دیواری زوجی

 • قیمت: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611