تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تعداد بخش ها: 48

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 6

تعداد شرکت های این بخش : 2

محصولات

دستگاه شارژ گاز کولرZELLمدل1000

دستگاه شارژ گاز کولرZELLمدل1000

 • قیمت: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
دستگاه شارژ گاز کولر ZELL مدل 7000

دستگاه شارژ گاز کولر ZELL مدل 7000

 • قیمت: ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
دستگاه شارژ گاز کولر ZELL مدل 2000

دستگاه شارژ گاز کولر ZELL مدل 2000

 • قیمت: ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
نشت یاب گاز کولر

نشت یاب گاز کولر

 • قیمت: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
انژکتور شور AUTO-TECH ATT-MINI

انژکتور شور AUTO-TECH ATT-MINI

 • قیمت: ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
انژکتور شور AUTO-TECH CRV-66

انژکتور شور AUTO-TECH CRV-66

 • قیمت: ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تست و شستشوی انژکتور روکار OSM

تست و شستشوی انژکتور روکار OSM

 • قیمت: ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک گیربکس درآر

جک گیربکس درآر

 • قیمت: ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
بالانس چرخ مخصوص سواری BRIGHT

بالانس چرخ مخصوص سواری BRIGHT

 • قیمت: ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
بالانس روکار MESSMATIC

بالانس روکار MESSMATIC

 • قیمت: ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
بالانس چرخ دیجیتال FLYSPEED

بالانس چرخ دیجیتال FLYSPEED

 • قیمت: ۹,۶۸۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تست دود(کدری سنج) BRAINBEE

تست دود(کدری سنج) BRAINBEE

 • قیمت: ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
خشک کن موضعی رنگ دو پنل

خشک کن موضعی رنگ دو پنل

 • قیمت: ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
ساکشن روغن بادی GULERSAN

ساکشن روغن بادی GULERSAN

 • قیمت: ۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
ساکشن روغن بادی GULERSAN

ساکشن روغن بادی GULERSAN

 • قیمت: ۵,۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
ساکشن روغن موتور ECODORA ایتالیا

ساکشن روغن موتور ECODORA ایتالیا

 • قیمت: ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک موتور درآر WEBER

جک موتور درآر WEBER

 • قیمت: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک سوسماری 2 تن NIKE سوئد

جک سوسماری 2 تن NIKE سوئد

 • قیمت: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک گیربکس درآر سوسماری 1 تن TONGLIFT

جک گیربکس درآر سوسماری 1 تن TONGLIFT

 • قیمت: ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک سوسماری هیدروپنوماتیک سنگین TONGLIFT

جک سوسماری هیدروپنوماتیک سنگین TONGLIFT

 • قیمت: ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک دو ستون 4.5 تن J&F مدلL-2-45E

جک دو ستون 4.5 تن J&F مدلL-2-45E

 • قیمت: ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301