تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تعداد بخش ها: 48

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 6

تعداد شرکت های این بخش : 2

محصولات

لاستیک درآر اطلس x201

لاستیک درآر اطلس x201

 • قیمت: ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
لاستیک درآر کامیونی SPACE

لاستیک درآر کامیونی SPACE

 • قیمت: ۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
لاستیک درآر کامیونی SIMPA

لاستیک درآر کامیونی SIMPA

 • قیمت: ۱۳۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک قیچی مخصوص معاینه فنی ظرفیت 3.5 تن KAREN مدل KL-3000

جک قیچی مخصوص معاینه فنی ظرفیت 3.5 تن KAREN مدل...

 • قیمت: ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک قیچی توکار TW S3_18U

جک قیچی توکار TW S3_18U

 • قیمت: ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02144055896
جک قیچی هیدرولیک رو کار 3 تن سه فاز TW S3-19

جک قیچی هیدرولیک رو کار 3 تن سه فاز TW...

 • قیمت: ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02144055896
جک قیچی مدل S3500

جک قیچی مدل S3500

 • قیمت: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
جک قیچی ITAL GARAGE

جک قیچی ITAL GARAGE

 • قیمت: ۸۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
جک قیچی HESHBON

جک قیچی HESHBON

 • قیمت: ۷۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
جک قیچی STENHOJ

جک قیچی STENHOJ

 • قیمت: ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
میزان فرمان ۸ سنسوره

میزان فرمان ۸ سنسوره

 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 021-66946118
جک چهار ستون دست دوم

جک چهار ستون دست دوم

 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 021-66946118
جک دوستون هیدرولیک 4.2 تن تکفاز TW 242 A

جک دوستون هیدرولیک 4.2 تن تکفاز TW 242 A

 • قیمت: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02144055896
جک دوستون هیدرولیک 4.2 تن تکفاز TW 242 E

جک دوستون هیدرولیک 4.2 تن تکفاز TW 242 E

 • قیمت: ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02144055896
جک دوستون هیدرولیک 3.6 تن سه فاز TW 236 PE

جک دوستون هیدرولیک 3.6 تن سه فاز TW 236 PE

 • قیمت: ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02144055896
جک دوستون هیدرولیک 3.6 تن سه فاز TW 236 PEB

جک دوستون هیدرولیک 3.6 تن سه فاز TW 236 PEB

 • قیمت: ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02144055896
جک چهار ستون TW 445

جک چهار ستون TW 445

 • قیمت: ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02144055896
جک دوستون 3.8 تن

جک دوستون 3.8 تن

 • قیمت: ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
جک دو ستون هیدرولیک ظرفیت 4.2 تن EAE تکفاز - 3 فاز - اتصال از پائین

جک دو ستون هیدرولیک ظرفیت 4.2 تن EAE تکفاز -...

 • قیمت: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک دو ستون ماردونی

جک دو ستون ماردونی

 • قیمت: ۷۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
لاستیک درار سواری تا رینگ 24

لاستیک درار سواری تا رینگ 24

 • قیمت: ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
لاستیک درآر تا رینگ 24 (دوجک) تکفاز مخصوص سواری

لاستیک درآر تا رینگ 24 (دوجک) تکفاز مخصوص سواری

 • قیمت: ۱۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
لاستیک درار

لاستیک درار

 • قیمت: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 021-66946118
جک دو ستون 3 تن الکترومکانیک MONDELFO ایتالیا مدل P230BC

جک دو ستون 3 تن الکترومکانیک MONDELFO ایتالیا مدل P230BC

 • قیمت: ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: ۰۲۱ ۶۶۳۸۸۹۱۴