تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تعداد بخش ها: 48

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 1

تعداد شرکت های این بخش : 1

محصولات

اگزوز فن پرتابل AERSERVICE

اگزوز فن پرتابل AERSERVICE

 • قیمت: ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
اگزوز فن ریلی

اگزوز فن ریلی

 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
دیسک تراش روکار OSM

دیسک تراش روکار OSM

 • قیمت: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک موتور درآر ایرانی

جک موتور درآر ایرانی

 • قیمت: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
پراپ مخصوص ساکشن روغن

پراپ مخصوص ساکشن روغن

 • قیمت: ۲۷۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
اتاق پخت رنگ اتومبیل 3 فاز مخصوص سواری FIRAT مدل SBK-6000

اتاق پخت رنگ اتومبیل 3 فاز مخصوص سواری FIRAT مدل...

 • قیمت: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک چهارستون مخصوص میزان فرمان یا ساید اسلیپ EAE

جک چهارستون مخصوص میزان فرمان یا ساید اسلیپ EAE

 • قیمت: ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک قیچی مخصوص معاینه فنی ظرفیت 3.5 تن KAREN مدل KL-3000

جک قیچی مخصوص معاینه فنی ظرفیت 3.5 تن KAREN مدل...

 • قیمت: ۷۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک سوسماری 3.5 تن بلند NICE طرح مگا اسپانیا

جک سوسماری 3.5 تن بلند NICE طرح مگا اسپانیا

 • قیمت: ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
سوخت سنج Brainbee

سوخت سنج Brainbee

 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک قیچی هیدرولیک رو کار 3 تن سه فاز TW S3-19

جک قیچی هیدرولیک رو کار 3 تن سه فاز TW...

 • قیمت: ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02144055896
جک قیچی توکار TW S3_18U

جک قیچی توکار TW S3_18U

 • قیمت: ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02144055896
جک چهار ستون TW 445

جک چهار ستون TW 445

 • قیمت: ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02144055896
جک دوستون هیدرولیک 3.6 تن سه فاز TW 236 PEB

جک دوستون هیدرولیک 3.6 تن سه فاز TW 236 PEB

 • قیمت: ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02144055896
جک دوستون هیدرولیک 3.6 تن سه فاز TW 236 PE

جک دوستون هیدرولیک 3.6 تن سه فاز TW 236 PE

 • قیمت: ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02144055896
جک دوستون هیدرولیک 4.2 تن تکفاز TW 242 E

جک دوستون هیدرولیک 4.2 تن تکفاز TW 242 E

 • قیمت: ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02144055896
جک دوستون هیدرولیک 4.2 تن تکفاز TW 242 A

جک دوستون هیدرولیک 4.2 تن تکفاز TW 242 A

 • قیمت: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02144055896
دستگاه تخلیه و شارژ روغن گیربکس اتوماتیک

دستگاه تخلیه و شارژ روغن گیربکس اتوماتیک

 • قیمت: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
بالانس چرخ مانیتوری مدل MP1502

بالانس چرخ مانیتوری مدل MP1502

 • قیمت: ۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
بالانس چرخ مدل MP900

بالانس چرخ مدل MP900

 • قیمت: ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
شارژ کولر برین بی multigas 8500 plus

شارژ کولر برین بی multigas 8500 plus

 • قیمت: ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
شارژ گاز کولر پرزان AC 200

شارژ گاز کولر پرزان AC 200

 • قیمت: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301