تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تعداد بخش ها: 48

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 6

تعداد شرکت های این بخش : 2

محصولات

تنظیم نور چراغ Topautomotive مدل HBA35TFT

تنظیم نور چراغ Topautomotive مدل HBA35TFT

 • قیمت: ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تنظیم نور چراغ Tecnolux مدل HYDRA

تنظیم نور چراغ Tecnolux مدل HYDRA

 • قیمت: ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تنظیم نور چراغ MESS MATIC

تنظیم نور چراغ MESS MATIC

 • قیمت: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
شاسی کش مدل FA2

شاسی کش مدل FA2

 • قیمت: ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
نشت یاب گاز CNG

نشت یاب گاز CNG

 • قیمت: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
آپارات سنگین

آپارات سنگین

 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
قطعه شور MAGIDO ساخت ایتالیا

قطعه شور MAGIDO ساخت ایتالیا

 • قیمت: ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
قطعه شور ایرانی

قطعه شور ایرانی

 • قیمت: ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
ساکشن روغن موتور کامیونی و اتوبوسی

ساکشن روغن موتور کامیونی و اتوبوسی

 • قیمت: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
قطعه شور بادی ALFA

قطعه شور بادی ALFA

 • قیمت: ۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
اگزوزفن ثابت دیواری زوجی

اگزوزفن ثابت دیواری زوجی

 • قیمت: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
اگزوز فن پرتابل AERSERVICE

اگزوز فن پرتابل AERSERVICE

 • قیمت: ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
اگزوز فن ریلی

اگزوز فن ریلی

 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
دیسک تراش روکار OSM

دیسک تراش روکار OSM

 • قیمت: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک موتور درآر ایرانی

جک موتور درآر ایرانی

 • قیمت: ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
پراپ مخصوص ساکشن روغن

پراپ مخصوص ساکشن روغن

 • قیمت: ۲۷۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک چهارستون مخصوص میزان فرمان یا ساید اسلیپ EAE

جک چهارستون مخصوص میزان فرمان یا ساید اسلیپ EAE

 • قیمت: ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک سوسماری 3.5 تن بلند NICE طرح مگا اسپانیا

جک سوسماری 3.5 تن بلند NICE طرح مگا اسپانیا

 • قیمت: ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
سوخت سنج Brainbee

سوخت سنج Brainbee

 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
دستگاه تخلیه و شارژ روغن گیربکس اتوماتیک

دستگاه تخلیه و شارژ روغن گیربکس اتوماتیک

 • قیمت: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
بالانس چرخ مانیتوری مدل MP1502

بالانس چرخ مانیتوری مدل MP1502

 • قیمت: ۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
بالانس چرخ مدل MP900

بالانس چرخ مدل MP900

 • قیمت: ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301