تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تعداد بخش ها: 48

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 6

تعداد شرکت های این بخش : 2

محصولات

شارژگاز کولر

شارژگاز کولر

 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 021-66946118
جک دوستون هیدرولیک

جک دوستون هیدرولیک

 • قیمت: ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 021-66946118
جک شاسی کش UNILINER مدل UL-L199

جک شاسی کش UNILINER مدل UL-L199

 • قیمت: ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
اتاق پخت رنگ اتومبیل 3 فاز مخصوص سواری FIRAT مدل SBK-6000

اتاق پخت رنگ اتومبیل 3 فاز مخصوص سواری FIRAT مدل...

 • قیمت: ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
دستگاه شارژ باطری Feying مدل FY2000

دستگاه شارژ باطری Feying مدل FY2000

 • قیمت: ۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
دستگاه شارژ باطری Feyingمدل FY1400

دستگاه شارژ باطری Feyingمدل FY1400

 • قیمت: ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
دستگاه شارژ گاز کولرZELLمدل1000

دستگاه شارژ گاز کولرZELLمدل1000

 • قیمت: ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
دستگاه شارژ گاز کولر ZELL مدل 7000

دستگاه شارژ گاز کولر ZELL مدل 7000

 • قیمت: ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
دستگاه شارژ گاز کولر ZELL مدل 2000

دستگاه شارژ گاز کولر ZELL مدل 2000

 • قیمت: ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
نشت یاب گاز کولر

نشت یاب گاز کولر

 • قیمت: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
انژکتور شور AUTO-TECH CRV-66

انژکتور شور AUTO-TECH CRV-66

 • قیمت: ۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تست و شستشوی انژکتور روکار OSM

تست و شستشوی انژکتور روکار OSM

 • قیمت: ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تست دود(کدری سنج) BRAINBEE

تست دود(کدری سنج) BRAINBEE

 • قیمت: ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک سوسماری هیدروپنوماتیک سنگین TONGLIFT

جک سوسماری هیدروپنوماتیک سنگین TONGLIFT

 • قیمت: ۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک دو ستون 4.5 تن J&F مدلL-2-45E

جک دو ستون 4.5 تن J&F مدلL-2-45E

 • قیمت: ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
تنظیم نور چراغ Topautomotive مدل HBA35TFT

تنظیم نور چراغ Topautomotive مدل HBA35TFT

 • قیمت: ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تنظیم نور چراغ Tecnolux مدل HYDRA

تنظیم نور چراغ Tecnolux مدل HYDRA

 • قیمت: ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تنظیم نور چراغ MESS MATIC

تنظیم نور چراغ MESS MATIC

 • قیمت: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
آپارات سنگین

آپارات سنگین

 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
اگزوز فن ریلی

اگزوز فن ریلی

 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
دیسک تراش روکار OSM

دیسک تراش روکار OSM

 • قیمت: ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
سوخت سنج Brainbee

سوخت سنج Brainbee

 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611