تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تعداد بخش ها: 48

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 6

تعداد شرکت های این بخش : 2

محصولات

بالانس چرخ مانیتوری مدل MP1502

بالانس چرخ مانیتوری مدل MP1502

 • قیمت: ۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
بالانس چرخ مدل MP900

بالانس چرخ مدل MP900

 • قیمت: ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
شارژ کولر برین بی multigas 8500 plus

شارژ کولر برین بی multigas 8500 plus

 • قیمت: ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
شارژ گاز کولر پرزان AC 200

شارژ گاز کولر پرزان AC 200

 • قیمت: ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
میزان فرمان پرزان R8001

میزان فرمان پرزان R8001

 • قیمت: ۴۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
میزان فرمان پرزان250 -p

میزان فرمان پرزان250 -p

 • قیمت: ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
تخلیه و شارژ روغن هیدرولیک گیربکس هشبون کره

تخلیه و شارژ روغن هیدرولیک گیربکس هشبون کره

 • قیمت: ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
شاسی کش مدل FA2

شاسی کش مدل FA2

 • قیمت: ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
سوخت سنج برین بی AGS 688

سوخت سنج برین بی AGS 688

 • قیمت: ۴۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
تخلیه و شارژ روغن گیربکس ZETBOY کره

تخلیه و شارژ روغن گیربکس ZETBOY کره

 • قیمت: ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
دیاگ بنز C4

دیاگ بنز C4

 • قیمت: ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166092700
ایزی دیاگ 3 | دیاگ لانچ بلوتوثی Easydiag 3.0

ایزی دیاگ 3 | دیاگ لانچ بلوتوثی Easydiag 3.0

 • قیمت: ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166092700
دیاگ ولوو VCADS PRO

دیاگ ولوو VCADS PRO

 • قیمت: ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166092700
جک نمایشگاهی TONG LIFT مدل TL-9012

جک نمایشگاهی TONG LIFT مدل TL-9012

 • قیمت: ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تنظیم نور چراغ Topautomo مدل 19D3

تنظیم نور چراغ Topautomo مدل 19D3

 • قیمت: ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک مخصوص تست لاین سواری مدل GL4000

جک مخصوص تست لاین سواری مدل GL4000

 • قیمت: ۷۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
سوخت سنج Nanhua

سوخت سنج Nanhua

 • قیمت: ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
سوخت سنج کروتک QRO 401

سوخت سنج کروتک QRO 401

 • قیمت: ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
اتاق رنگ پرزان صنعت مدل Classic

اتاق رنگ پرزان صنعت مدل Classic

 • قیمت: ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
اتاق رنگ پرزان صنعت مدل premium

اتاق رنگ پرزان صنعت مدل premium

 • قیمت: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
جک دو ستون 4.5 تن J&F مدلL-2-45S

جک دو ستون 4.5 تن J&F مدلL-2-45S

 • قیمت: ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
جک دو ستون 4 تن مدل HL-25H

جک دو ستون 4 تن مدل HL-25H

 • قیمت: ۶۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301