تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تعداد بخش ها: 48

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 1

تعداد شرکت های این بخش : 1

محصولات

جک دو ستون 4 تن مدل HL-25H

جک دو ستون 4 تن مدل HL-25H

 • قیمت: ۶۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
لاستیک درآر تا رینگ 24 (دوجک) تکفاز مخصوص سواری

لاستیک درآر تا رینگ 24 (دوجک) تکفاز مخصوص سواری

 • قیمت: ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
دستگاه شارژ گاز کولرZELLمدل1000

دستگاه شارژ گاز کولرZELLمدل1000

 • قیمت: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک موبایلی کلونی هر پایه 5.4 تن SPACE مدل SM-2304M

جک موبایلی کلونی هر پایه 5.4 تن SPACE مدل SM-2304M

 • قیمت: ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611