تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تعداد بخش ها: 46

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 128

تعداد شرکت های این بخش : 6

محصولات

جک سوسماری هیدروپنوماتیک سنگین TONGLIFT

جک سوسماری هیدروپنوماتیک سنگین TONGLIFT

 • قیمت: ۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک قیچی مخصوص میزان فرمان GUANGLI مدل GL3500

جک قیچی مخصوص میزان فرمان GUANGLI مدل GL3500

 • قیمت: ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک قیچی کوییک سرویس

جک قیچی کوییک سرویس

 • قیمت: ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک قیچی کوییک سرویس

جک قیچی کوییک سرویس

 • قیمت: ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک قیچی کوییک سرویس پرتابل

جک قیچی کوییک سرویس پرتابل

 • قیمت: ۵۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک قیچی تو کار GUANGLI

جک قیچی تو کار GUANGLI

 • قیمت: ۸۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک قیچی 3.5 تن توکار EAE

جک قیچی 3.5 تن توکار EAE

 • قیمت: ۸۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک قیچی مخصوص معاینه فنی

جک قیچی مخصوص معاینه فنی

 • قیمت: ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک قیچی

جک قیچی

 • قیمت: ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک قیچی 3 تن روکار EAE

جک قیچی 3 تن روکار EAE

 • قیمت: ۹۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک مخصوص تست لاین سواری مدل GL4000

جک مخصوص تست لاین سواری مدل GL4000

 • قیمت: ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک قیچی 3 تن توکار LAUNCH

جک قیچی 3 تن توکار LAUNCH

 • قیمت: ۸۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک موتور درآر ایرانی

جک موتور درآر ایرانی

 • قیمت: ۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
نشت یاب گاز CNG

نشت یاب گاز CNG

 • قیمت: ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
گیریس پمپ بادی

گیریس پمپ بادی

 • قیمت: ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
لاستیک درار

لاستیک درار

 • قیمت: ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن تامین کننده: 021-66946118