تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تجهیزات تعمیرگاهی و کارگاهی

تعداد بخش ها: 48

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 6

تعداد شرکت های این بخش : 2

محصولات

جک موبایلی کلونی هر پایه 5.4 تن SPACE مدل SM-2304M

جک موبایلی کلونی هر پایه 5.4 تن SPACE مدل SM-2304M

  • قیمت: ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • شماره ثبت : 0
  • تلفن شرکت: 02166566611