تجهیزات تست و معاینه فنی

تجهیزات تست و معاینه فنی

تعداد بخش ها: 4

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 1

تعداد شرکت های این بخش : 1

شرکت ها

محصولات

معاینه فنی سبک

معاینه فنی سبک

 • قیمت: ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 021-66946118
ضخامت سنج التراسونیک

ضخامت سنج التراسونیک

 • قیمت: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
آینه بازرسی تلسکوپی

آینه بازرسی تلسکوپی

 • قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
عمق سنج دیجیتال

عمق سنج دیجیتال

 • قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
نشت یاب گاز CNG

نشت یاب گاز CNG

 • قیمت: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
خط معاینه فنی سبک SPACE

خط معاینه فنی سبک SPACE

 • قیمت: ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
خط معاینه فنی سبک COSBER

خط معاینه فنی سبک COSBER

 • قیمت: ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611