تجهیزات نظافتی و کارواش

تجهیزات نظافتی و کارواش

تعداد بخش ها: 10

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 0

محصولات

منبع کف پاش GULERSAN

منبع کف پاش GULERSAN

 • قیمت: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
شوینده ویژه بدنه و موتور PICK-UP

شوینده ویژه بدنه و موتور PICK-UP

 • قیمت: ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
شستشوی فشار قوی با آب گرم

شستشوی فشار قوی با آب گرم

 • قیمت: ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
جارو برقی CB301

جارو برقی CB301

 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جارو برقی CB60-2J

جارو برقی CB60-2J

 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جاروبرقی CB-30

جاروبرقی CB-30

 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جارو برقی CB80-2S

جارو برقی CB80-2S

 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جارو برقی CB60-2B

جارو برقی CB60-2B

 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جارو برقی صنعتی Aspitech

جارو برقی صنعتی Aspitech

 • قیمت: ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611