ابزار آلات و هواساز

ابزار آلات و هواساز

تعداد بخش ها: 6

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 27

تعداد شرکت های این بخش : 3

محصولات

بکس بادی مدل12-A

بکس بادی مدل12-A

 • قیمت: 1900000 ۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593

نشت یاب گاز کولر

نشت یاب گاز کولر

 • قیمت: ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593

دهنه بازکن لاستیک (پنوماتیک)

دهنه بازکن لاستیک (پنوماتیک)

 • قیمت: 1700000 ۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02133995392

شلنگ جمع کن

شلنگ جمع کن

 • قیمت: 1000000 ۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02133995392

مولد نیتروژن مدل NG90A

مولد نیتروژن مدل NG90A

 • قیمت: ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن تامین کننده: 02166939051

مولد نیتروژن مدل NG90A

مولد نیتروژن

مولد نیتروژن

 • قیمت: ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593

مولد نیتروژن تکفاز مخصوص سواری

مولد نیتروژن سنگین

مولد نیتروژن سنگین

 • قیمت: ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593

مولد نیتروژن سنگین

مولد نیتروژن سواری مدل G5

مولد نیتروژن سواری مدل G5

 • قیمت: ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593

مولد نیتروژن مدل G5

بکس بادی مدل 12-F

بکس بادی مدل 12-F

 • قیمت: ۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593

بکس بادی مدل34-B

بکس بادی مدل34-B

 • قیمت: ۳,۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593

بکس بادی درایو 3/4 بهمراه کیف و3عدد بکس فشار قوی و رابط قدرت N/M 1200

بکس بادی مدل12-B

بکس بادی مدل12-B

 • قیمت: ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593

بکس بادی مدل w-2311

بکس بادی مدل w-2311

 • قیمت: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593

بکس بادی داریو 1/2 تایوانی

بکس بادی مدل w_2315

بکس بادی مدل w_2315

 • قیمت: ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593

بکس بادی درایو 1.2 مدل w-2315 ساخت تایوان

میز ابزار SATA

میز ابزار SATA

 • قیمت: ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593

تستر کوئل

تستر کوئل

 • قیمت: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593

تستر وایر شمع ADD760

تستر وایر شمع ADD760

 • قیمت: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593

مولتی متر مدل KJ9808

مولتی متر مدل KJ9808

 • قیمت: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593

تستر صدا

تستر صدا

 • قیمت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593

تستر روغن ترمز

تستر روغن ترمز

 • قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593

تستر روغن ترمز مدل 3451L

تستر روغن ترمز مدل 3451L

 • قیمت: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593

غلظت سنج آب باطری و رادیاتور

غلظت سنج آب باطری و رادیاتور

 • قیمت: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593

حرارت سنج لیزری

حرارت سنج لیزری

 • قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593

تستر باطری و دینام مدل MICRO468

تستر باطری و دینام مدل MICRO468

 • قیمت: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593


09381004720