ابزار آلات و هواساز

ابزار آلات و هواساز

تعداد بخش ها: 6

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 0

محصولات

زیر انداز تعمیرگاهی

زیر انداز تعمیرگاهی

 • قیمت: ۴۸۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
کمپرسور 350 لیتری ایستاده

کمپرسور 350 لیتری ایستاده

 • قیمت: ۶,۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
کمپرسور هوا 250 لیتری خوابیده

کمپرسور هوا 250 لیتری خوابیده

 • قیمت: ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
مولتی متر مدل KJ9808

مولتی متر مدل KJ9808

 • قیمت: ۶۲۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تستر روغن ترمز مدل 3451L

تستر روغن ترمز مدل 3451L

 • قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
غلظت سنج آب باطری و رادیاتور

غلظت سنج آب باطری و رادیاتور

 • قیمت: ۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
حرارت سنج لیزری

حرارت سنج لیزری

 • قیمت: ۷۷۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تستر باطری و دینام مدل MICRO468

تستر باطری و دینام مدل MICRO468

 • قیمت: ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تستر باطری مدل MICRO100

تستر باطری مدل MICRO100

 • قیمت: ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تستر کوئل

تستر کوئل

 • قیمت: ۷۹۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تستر وایر شمع ADD760

تستر وایر شمع ADD760

 • قیمت: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
نشت یاب گاز کولر

نشت یاب گاز کولر

 • قیمت: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
میز ابزار SATA

میز ابزار SATA

 • قیمت: ۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تستر روغن ترمز

تستر روغن ترمز

 • قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تستر صدا

تستر صدا

 • قیمت: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
بکس بادی مدل12-A

بکس بادی مدل12-A

 • قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
بکس بادی مدل w-2311

بکس بادی مدل w-2311

 • قیمت: ۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
بکس بادی مدل w_2315

بکس بادی مدل w_2315

 • قیمت: ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
مولد نیتروژن مدل NG90A

مولد نیتروژن مدل NG90A

 • قیمت: ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
مولد نیتروژن سنگین

مولد نیتروژن سنگین

 • قیمت: ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
بکس بادی مدل12-B

بکس بادی مدل12-B

 • قیمت: ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
مولد نیتروژن

مولد نیتروژن

 • قیمت: ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
بکس بادی مدل34-B

بکس بادی مدل34-B

 • قیمت: ۲,۴۸۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
بکس بادی مدل 12-F

بکس بادی مدل 12-F

 • قیمت: ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611