جک و بالابر خودرو

جک و بالابر خودرو

تعداد بخش ها: 11

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 51

تعداد شرکت های این بخش : 5

محصولات

جک دوستون ماردونی 3 تن اتصال از بالا

جک دوستون ماردونی 3 تن اتصال از بالا

 • قیمت: 107000000 ۱۰۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن تامین کننده: 02166939051
جک دوستون ماردونی 3.5 تن

جک دوستون ماردونی 3.5 تن

 • قیمت: 116000000 ۱۱۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن تامین کننده: 02166939051
جک دوستون 4 تن مدل HL-25H

جک دوستون 4 تن مدل HL-25H

 • قیمت: 120000000 ۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن تامین کننده: 02166939051
جک دوستون 4.5 تن J&F مدلL-2-45S

جک دوستون 4.5 تن J&F مدلL-2-45S

 • قیمت: 55000000 ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن تامین کننده: 02166939051
جک دوستون 4.5 تن J&F مدلL-2-45E

جک دوستون 4.5 تن J&F مدلL-2-45E

 • قیمت: 56500000 ۵۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن تامین کننده: 02166939051
جک دوستون ماردونی

جک دوستون ماردونی

 • قیمت: 130000000 ۱۲۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن تامین کننده: 02166939051
جک قیچی روکار GUANGLI

جک قیچی روکار GUANGLI

 • قیمت: ۸۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک دوستون اتصال از بالا SPACE ایتالیا

جک دوستون اتصال از بالا SPACE ایتالیا

 • قیمت: ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک موتور درآر WEBER

جک موتور درآر WEBER

 • قیمت: ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک قیچی مدل S3500

جک قیچی مدل S3500

 • قیمت: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن تامین کننده: 02166939051