جک و بالابر خودرو

جک و بالابر خودرو

تعداد بخش ها: 11

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 0

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 2

تعداد شرکت های این بخش : 1

شرکت ها

محصولات

جک قیچی 3 تن روکار EAE

جک قیچی 3 تن روکار EAE

 • قیمت: ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک قیچی 3.5 تن توکار EAE

جک قیچی 3.5 تن توکار EAE

 • قیمت: ۴۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک چهار ستون دست دوم

جک چهار ستون دست دوم

 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 021-66946118
جک قیچی کوییک سرویس

جک قیچی کوییک سرویس

 • قیمت: ۳۰,۰۳۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک قیچی مدل S3500

جک قیچی مدل S3500

 • قیمت: ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
جک قیچی ITAL GARAGE

جک قیچی ITAL GARAGE

 • قیمت: ۸۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
جک قیچی HESHBON

جک قیچی HESHBON

 • قیمت: ۷۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
جک قیچی STENHOJ

جک قیچی STENHOJ

 • قیمت: ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
جک دوستون هیدرولیک 4.2 تن تکفاز TW 242 A

جک دوستون هیدرولیک 4.2 تن تکفاز TW 242 A

 • قیمت: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02144055896
جک دوستون هیدرولیک 4.2 تن تکفاز TW 242 E

جک دوستون هیدرولیک 4.2 تن تکفاز TW 242 E

 • قیمت: ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02144055896
جک دوستون هیدرولیک 3.6 تن سه فاز TW 236 PE

جک دوستون هیدرولیک 3.6 تن سه فاز TW 236 PE

 • قیمت: ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02144055896
جک دوستون هیدرولیک 3.6 تن سه فاز TW 236 PEB

جک دوستون هیدرولیک 3.6 تن سه فاز TW 236 PEB

 • قیمت: ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02144055896
جک چهار ستون TW 445

جک چهار ستون TW 445

 • قیمت: ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02144055896
جک قیچی توکار TW S3_18U

جک قیچی توکار TW S3_18U

 • قیمت: ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02144055896
جک قیچی هیدرولیک رو کار 3 تن سه فاز TW S3-19

جک قیچی هیدرولیک رو کار 3 تن سه فاز TW...

 • قیمت: ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02144055896
جک قیچی مخصوص میزان فرمان GUANGLI مدل GL3500

جک قیچی مخصوص میزان فرمان GUANGLI مدل GL3500

 • قیمت: ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک قیچی مخصوص معاینه فنی ظرفیت 3.5 تن KAREN مدل KL-3000

جک قیچی مخصوص معاینه فنی ظرفیت 3.5 تن KAREN مدل...

 • قیمت: ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک قیچی کوییک سرویس

جک قیچی کوییک سرویس

 • قیمت: ۳۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک قیچی کوییک سرویس پرتابل

جک قیچی کوییک سرویس پرتابل

 • قیمت: ۲۸,۸۲۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک قیچی تو کار GUANGLI

جک قیچی تو کار GUANGLI

 • قیمت: ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک قیچی روکار GUANGLI

جک قیچی روکار GUANGLI

 • قیمت: ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک قیچی مخصوص معاینه فنی

جک قیچی مخصوص معاینه فنی

 • قیمت: ۷۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک قیچی

جک قیچی

 • قیمت: ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک دوستون 3.8 تن

جک دوستون 3.8 تن

 • قیمت: ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301