اتاق رنگ

اتاق رنگ

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 4

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 0

محصولات

اتاق پخت رنگ اتومبیل 3 فاز مخصوص سواری FIRAT مدل SBK-6000

اتاق پخت رنگ اتومبیل 3 فاز مخصوص سواری FIRAT مدل...

  • قیمت: ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • شماره ثبت : 0
  • تلفن شرکت: 02166566611
اتاق رنگ پرزان صنعت مدل Classic

اتاق رنگ پرزان صنعت مدل Classic

  • قیمت: ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • شماره ثبت :
  • تلفن شرکت: 02154784301
اتاق رنگ پرزان صنعت مدل premium

اتاق رنگ پرزان صنعت مدل premium

  • قیمت: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  • شماره ثبت :
  • تلفن شرکت: 02154784301