ساکشن و روانکاری روغن

ساکشن و روانکاری روغن

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 14

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 2

محصولات

دستگاه تخلیه و شارژ روغن گیربکس اتوماتیک

دستگاه تخلیه و شارژ روغن گیربکس اتوماتیک

 • قیمت: ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن تامین کننده: 02166939051
تخلیه و شارژ روغن هیدرولیک گیربکس هشبون کره

تخلیه و شارژ روغن هیدرولیک گیربکس هشبون کره

 • قیمت: ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن تامین کننده: 02166939051
ساکشن روغن موتور ECODORA ایتالیا

ساکشن روغن موتور ECODORA ایتالیا

 • قیمت: ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593
ساکشن روغن بادی GULERSAN

ساکشن روغن بادی GULERSAN

 • قیمت: ۹,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593
ساکشن روغن بادی GULERSAN

ساکشن روغن بادی GULERSAN

 • قیمت: ۹,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593
ساکشن روغن موتور کامیونی و اتوبوسی

ساکشن روغن موتور کامیونی و اتوبوسی

 • قیمت: ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593
گیریس پمپ بادی

گیریس پمپ بادی

 • قیمت: ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593
پراپ مخصوص ساکشن روغن

پراپ مخصوص ساکشن روغن

 • قیمت: ۴۵۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593
ساکشن روغن موتور ورث

ساکشن روغن موتور ورث

 • قیمت: 27000000 ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593
ساکشن روغن گیربکس لانچ

ساکشن روغن گیربکس لانچ

 • قیمت: ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166915593