تجهیزات شارژ و استارت باطری

تجهیزات شارژ و استارت باطری

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 2

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 0

محصولات

دستگاه شارژ باطری Feyingمدل FY1400

دستگاه شارژ باطری Feyingمدل FY1400

  • قیمت: ۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  • شماره ثبت : 0
  • تلفن شرکت: 02166566611
دستگاه شارژ باطری Feying مدل FY2000

دستگاه شارژ باطری Feying مدل FY2000

  • قیمت: ۸,۳۰۰,۰۰۰ تومان
  • شماره ثبت : 0
  • تلفن شرکت: 02166566611