تجهیزات شارژ و استارت باطری

تجهیزات شارژ و استارت باطری

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 4

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 0

محصولات

دستگاه شارژ باطری Feyingمدل FY1400

دستگاه شارژ باطری Feyingمدل FY1400

 • قیمت: ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
دستگاه شارژ باطری Feying مدل FY2000

دستگاه شارژ باطری Feying مدل FY2000

 • قیمت: ۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
دستگاه شارژ باطری Feying مدل F1600

دستگاه شارژ باطری Feying مدل F1600

 • قیمت: ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
شارژر و استارتر باطری DECA مدل class1350

شارژر و استارتر باطری DECA مدل class1350

 • قیمت: ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611