شمع

شمع

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 7

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 1

شرکت ها

محصولات

بوش تک پلاتین روس (8+)

بوش تک پلاتین روس (8+)

 • قیمت: ۶۵,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 36058660
بوش دو پلاتین روس (9+)

بوش دو پلاتین روس (9+)

 • قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 36058660
بوش پایه بلند روس (42+)

بوش پایه بلند روس (42+)

 • قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 36058660
شمع سوزنی پایه کوتاه ایریدیوم 745 آلمان

شمع سوزنی پایه کوتاه ایریدیوم 745 آلمان

 • قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 36058660
شمع سوزنی پایه بلند دبل پلاتینیوم 743 آلمان

شمع سوزنی پایه بلند دبل پلاتینیوم 743 آلمان

 • قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 36058660
شمع NGK معمولی (6962)

شمع NGK معمولی (6962)

 • قیمت: ۸۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 36058660
شمع سوزنی کوتاه (G-POWER(NGK

شمع سوزنی کوتاه (G-POWER(NGK

 • قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 36058660