جک دو ستون

جک دو ستون

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 16

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 1

شرکت ها

محصولات

جک دو ستون ماردونی ظرفیت 3.2 تنSPACE سه فاز مدل SDC-2306

جک دو ستون ماردونی ظرفیت 3.2 تنSPACE سه فاز مدل...

 • قیمت: ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک دو ستون ماردونی ظرفیت 3.2 تن BUTLER سه فاز مدل H32

جک دو ستون ماردونی ظرفیت 3.2 تن BUTLER سه فاز...

 • قیمت: ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک دو ستون هیدرولیک ظرفیت 4.2 تن EAE تکفاز - 3 فاز - اتصال از پائین

جک دو ستون هیدرولیک ظرفیت 4.2 تن EAE تکفاز -...

 • قیمت: ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک دو ستون هیدرولیک ظرفیت 3.5 تن تکفاز - 3 فاز - اتصال از پائین

جک دو ستون هیدرولیک ظرفیت 3.5 تن تکفاز - 3...

 • قیمت: ۳۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
جک دو ستون 4 تن مدل HL-25H

جک دو ستون 4 تن مدل HL-25H

 • قیمت: ۶۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
جک دو ستون 4.5 تن J&F مدلL-2-45S

جک دو ستون 4.5 تن J&F مدلL-2-45S

 • قیمت: ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
جک دو ستون 4.5 تن J&F مدلL-2-45E

جک دو ستون 4.5 تن J&F مدلL-2-45E

 • قیمت: ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
جک دو ستون 3 تن الکترومکانیک MONDELFO ایتالیا مدل P230BC

جک دو ستون 3 تن الکترومکانیک MONDELFO ایتالیا مدل P230BC

 • قیمت: ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: ۰۲۱ ۶۶۳۸۸۹۱۴
جک دوستون هیدرولیک 4.2 تن تکفاز TW 242 A

جک دوستون هیدرولیک 4.2 تن تکفاز TW 242 A

 • قیمت: ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02144055896
جک دوستون هیدرولیک 4.2 تن تکفاز TW 242 E

جک دوستون هیدرولیک 4.2 تن تکفاز TW 242 E

 • قیمت: ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02144055896
جک دوستون هیدرولیک 3.6 تن سه فاز TW 236 PE

جک دوستون هیدرولیک 3.6 تن سه فاز TW 236 PE

 • قیمت: ۴۵,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02144055896
جک دوستون هیدرولیک 3.6 تن سه فاز TW 236 PEB

جک دوستون هیدرولیک 3.6 تن سه فاز TW 236 PEB

 • قیمت: ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02144055896
جک دوستون هیدرولیک

جک دوستون هیدرولیک

 • قیمت: ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 021-66946118
جک دو ستون ماردونی

جک دو ستون ماردونی

 • قیمت: ۷۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301
جک دوستون 3.8 تن

جک دوستون 3.8 تن

 • قیمت: ۲۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 02154784301