جک دوستون

جک دوستون

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 19

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 5

محصولات

جک دوستون 4 تن مدل HL-25H

جک دوستون 4 تن مدل HL-25H

 • قیمت: 120000000 ۱۱۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن تامین کننده: 02166939051
جک دوستون 4.5 تن J&F مدلL-2-45S

جک دوستون 4.5 تن J&F مدلL-2-45S

 • قیمت: 55000000 ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن تامین کننده: 02166939051
جک دوستون 4.5 تن J&F مدلL-2-45E

جک دوستون 4.5 تن J&F مدلL-2-45E

 • قیمت: 56500000 ۵۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن تامین کننده: 02166939051
جک دوستون هیدرولیک

جک دوستون هیدرولیک

 • قیمت: ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن تامین کننده: 021-66946118
جک دوستون ماردونی

جک دوستون ماردونی

 • قیمت: 130000000 ۱۲۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن تامین کننده: 02166939051
جک دوستون اتصال از بالا SPACE ایتالیا

جک دوستون اتصال از بالا SPACE ایتالیا

 • قیمت: ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن تامین کننده: 02166566611
جک دوستون ماردونی 3.5 تن

جک دوستون ماردونی 3.5 تن

 • قیمت: 116000000 ۱۱۴,۸۴۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن تامین کننده: 02166939051
جک دوستون ماردونی 3 تن اتصال از بالا

جک دوستون ماردونی 3 تن اتصال از بالا

 • قیمت: 107000000 ۱۰۵,۹۳۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن تامین کننده: 02166939051