بازدید چشمی

بازدید چشمی

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 4

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 0

محصولات

نشت یاب گاز CNG

نشت یاب گاز CNG

 • قیمت: ۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
ضخامت سنج التراسونیک

ضخامت سنج التراسونیک

 • قیمت: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
آینه بازرسی تلسکوپی

آینه بازرسی تلسکوپی

 • قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
عمق سنج دیجیتال

عمق سنج دیجیتال

 • قیمت: ۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611