اتاق رنگ

اتاق رنگ

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 5

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 1

شرکت ها

محصولات

اتاق پخت رنگ اتومبیل 3 فاز مخصوص سواری FIRAT مدل SBK-6000

اتاق پخت رنگ اتومبیل 3 فاز مخصوص سواری FIRAT مدل...

 • قیمت: ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
اتاق رنگ پرزان صنعت مدل Classic

اتاق رنگ پرزان صنعت مدل Classic

 • قیمت: ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
اتاق رنگ پرزان صنعت مدل premium

اتاق رنگ پرزان صنعت مدل premium

 • قیمت: ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
اتاق پخت رنگ

اتاق پخت رنگ

 • قیمت: ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت :
 • تلفن شرکت: 021-66946118