ابزارهای تست و اندازه گیری

ابزارهای تست و اندازه گیری

تعداد بخش ها: 0

تعداد (محصولات / خدمات) این بخش: 11

تعداد (محصولات / خدمات) زیر بخش ها: 0

تعداد شرکت های این بخش : 0

محصولات

مولتی متر مدل KJ9808

مولتی متر مدل KJ9808

 • قیمت: ۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تستر صدا

تستر صدا

 • قیمت: ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تستر روغن ترمز

تستر روغن ترمز

 • قیمت: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تستر روغن ترمز مدل 3451L

تستر روغن ترمز مدل 3451L

 • قیمت: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
غلظت سنج آب باطری و رادیاتور

غلظت سنج آب باطری و رادیاتور

 • قیمت: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
حرارت سنج لیزری

حرارت سنج لیزری

 • قیمت: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
نشت یاب گاز کولر

نشت یاب گاز کولر

 • قیمت: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تستر باطری و دینام مدل MICRO468

تستر باطری و دینام مدل MICRO468

 • قیمت: ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تستر باطری مدل MICRO100

تستر باطری مدل MICRO100

 • قیمت: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تستر کوئل

تستر کوئل

 • قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611
تستر وایر شمع ADD760

تستر وایر شمع ADD760

 • قیمت: ۹۵۰,۰۰۰ تومان
 • شماره ثبت : 0
 • تلفن شرکت: 02166566611