درخواست های فروش

کارواش

کارواش

 • قیمت پیشنهادی :345,000,000
 • عنوان نادر تحویلیان
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 02166566611

انواع بالانس چرخ خودرو

انواع بالانس چرخ خودرو

 • قیمت پیشنهادی :4,500
 • عنوان مهران زیبازاده
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 09121893308

کمپرسور با 350 لیتری

کمپرسور با 350 لیتری

 • قیمت پیشنهادی :63,000,000
 • عنوان مهران زیبازاده
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 09121893308

سوخت سنج 5گاز

سوخت سنج 5گاز

 • عنوان امیر گلشن
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 091214502

شارژ گاز کولر

شارژ گاز کولر

 • عنوان امیر گلشن
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 09121450267

جک قیچی

جک قیچی

 • عنوان امیر گلشن
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 09121450267

بالانس چرخ مانیتوری

بالانس چرخ مانیتوری

 • قیمت پیشنهادی :12
 • عنوان امیر گلشن
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 09121450267

جک دوستون ماردونی ایتالیایی

جک دوستون ماردونی ایتالیایی

 • قیمت پیشنهادی :28
 • عنوان امیر گلشن
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 09121450267

جک چهار ستون هیدرولیک مخصوص میزان

جک چهار ستون هیدرولیک مخصوص میزان

 • قیمت پیشنهادی :45
 • عنوان امیر گلشن
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 09121450267

سوخت سنج 5گاز ساخت

سوخت سنج 5گاز ساخت

 • قیمت پیشنهادی :24
 • عنوان امیر گلشن
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 09121450267

اتاق پخت رنگ

اتاق پخت رنگ

 • عنوان امیر گلشن
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 09121450267

تجهیزات تعمیرگاهی کارکرده

تجهیزات تعمیرگاهی کارکرده

 • عنوان امیر گلشن
 • تلفن :
 • شماره موبایل : 02166946118

اتاق رنگ

اتاق رنگ

 • قیمت پیشنهادی :220,000,000
 • عنوان حامد
 • تلفن : 02166566611
 • شماره موبایل : 09104924467

بالانس چرخ روکار

بالانس چرخ روکار

 • عنوان امیر گلشن
 • تلفن : 02166566611
 • شماره موبایل : 09121450267

میزان فرمان 8 سنسوره به همراه مانیتور رنگی تکفاز مخصوص سواری

میزان فرمان 8 سنسوره به همراه مانیتور رنگی تکفاز مخصوص سواری

 • عنوان امیر گلشن
 • تلفن : 02166566611
 • شماره موبایل : 09121450267